IPHEB asbl - IFEB VZW
 
12 2014 10 2015 09 2015 12 2015 11 2015 01 2015 04 2015 02 2015 03 2015 08 2015 05 2015 07 2015 06 2015 Maandelijkse barometer
Ziehier, voor de geneesmiddelen afgeleverd in de publieke officina’s en in België terugbetaald door de verplichte verzekering binnen de derdebetalerregeling, de huidige situatie van de uitgaven van de ziekteverzekering ( CI – cost Insurance , uitgedrukt in miljoen euro) en van het verbruik (gemeten in DDD – defined daily doses* , uitgedrukt in miljoenen), in verhouding tot de totalen van de twee vorige jaren.
A MAAGDARMKANAAL EN STOFWISSELING B BLOED EN BLOEDVORMENDE ORGANEN C HARTVAATSTELSEL D DERMATOLOGISCHE PREPARATEN G UROGENITAAL STELSEL EN GESLACHTSHORMONEN H SYSTEMISCHE HORMOONPREPARATEN, GESLACHTSHORMONEN UITGEZONDERD J ANTIMICROBIELE MIDDELEN VOOR SYSTEMISCH GEBRUIK L CYTOSTATICA EN IMMUNOMODULERENDE MIDDELEN M SKELETSPIERSTELSEL N ZENUWSTELSEL P ANTIPARASITAIRE MIDDELEN, INSECTICIDEN EN INSECTENWERENDE MIDDELEN R ADEMHALINGSSTELSEL S ZINTUIGLIJKE ORGANEN V DIVERSE MIDDELEN
* DDD - Defined Daily Dose Ze geeft voor elk actief bestanddeel de gebruikelijke dagdosis aan, zoals die door een panel van experts wordt bepaald. Het is de gemiddelde aangenomen onderhoudsdosis per dag voor een geneesmiddel dat door een volwassene wordt gebruikt voor de hoofdindicatie. Voor meer informatie, zie ook ons Charter
12/2014 - 11/2015 ATC ATC mio € mio DDD % %
Administratie Raad van Bestuur Statuten Charter Publicaties 2000 - 2005 2006 - 2014 Links Contacten Projecten Contacten IFEB Monthly Ifstat VoorstellingCopyright 2015 IPhEB asbl - IFEB vzw
Last update : 14-01-2016